Route 8: Archali - Echili - Agios Savas - Lantes - Ag. Konstantinos