Route 18: Panagia tou Thoma - Drakontospilio Cave, Route 19: Panagia tou Thoma - Ελληνιστικός Πύργος